بهساز صنیع سیستم


لیست قطعات الکترونیکی موجود در شرکت بهساز

لیست قطعات الکترونیکی موجود در شرکت بهساز

1- SMD HM66203 L - 15

2- Array 4114R -002

3- V. Regulator SMD L4978D

4- Comparator LM111 H -can

5-Regulators UA723 CN

6- Dip M54564P

7- Transistor 2N5320 - can

8- IC- MAA723 - can

9- SMD - AM29F010B

10- Relay Siemens

11-Relay china-PE-2231 X

12-Transistor-2N3585

13-Capacitor-63V470MF

14-KIA-358P

15-TTL-DM74LS14N

16-CSC-ME555

17-Transistor-D633

18-Transistor-BDXS3C

19-TTL-7404

20-Transistor-BUZ22

21-Transistor-BD136

22-Transistor-BD336

23-Transistor-A940

24-IC-S80740

25-IC-MC14093

26-IC-MC14516

27-IC-MC4025

28-IC-MC4584

29-IC-MC14028

30-DIP-DM946

31-DIP-7349-10

32-DIP CMOS-HEF4512 BP

33-Transistor-TIP2955

34-IC-C151C

35-Coprocessor-AM9511

36-TTL-SN74245

37-CMOS-CD4093

38-CMS-4013

39-Driver DIP-ULN 2003

40-DIODE-EY20316

41-Transistor-2TX753

42-IC-TLP523-2

43-IC-TLP523

44-Siemens-L30460 X695

45-RAM-27256

46-DIP4-IRFD123

47-DIP-SAB82284-1-P

48-DIP-20-D82C2888

49-DIP-20-DP8303AN

50-DIP-P8284A

51-DIP28-P8259A

52-DIP-G2RL-2-24V

53-DIP-12  S2-24V

54-DIP5-RY211012

55-DIP-SN7417N

56-DIP-SN7489N

57- IC-ML2036CP

58-OSCILATOR-11.0592MHZ

59-OSCILATOR-15.9744MHZ

60-OSCILATOR-14.7456MHZ

61-IC-DSI17-12

62-IC-SN 74 HC592N

63-TYCO-RY211012

64-TE-RY211005

65-TI-SN7490N

66-TI-SN7489N

67-TI-SN7417

68-IC-D82542

69-IC-UDN2981A

70-IC-S237D

71-IC-S238L

72-IC-MC68HC11E1FN2

73-IC-HD63B40P

74-IC-ICL7660SCPA

 


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس بهساز صنیع سیستم

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 6-میدان ولیعصر - ابتدای بلوار کشاورز - خیابان شهید کبکانیان - پلاک 9 - واحد 10- کدپستي 1415713161

تلفن : 021-88950431~6

فکس : 021-88976782


جستجو درمحصولات

مقالات

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-88950431~6

فکس : 021-88976782

تلفکس : -

وب سایت : -